En liten film om stadsutveckling

”Det har varit ett väldigt inspirerande samarbete, filmen förmedlar precis hur vi som bolag arbetar med stadsutveckling” 

- Pernilla Nätt, informationschef på Wallenstam

Hur skapar man ett levande bostadsområde när man bygger ett helt nytt område där det redan är bebyggt? Hur får man invånarna att trivas och hur tänker man strategiskt när man skapar bostäder som definierar det nya Göteborg? Tillsammans med vårt systerbolag Stark fick vi det roliga uppdraget att förklara Wallenstams engagemang i den nya spännande stadsdelen Kvillebäcken. Resultatet blev en film där representanter från Wallenstam och Fastighetsföreningen Centrala Hisingen ger sin syn projektet, samtidigt som vi också hör från de som faktiskt lever och arbetar i det nya området. En film om ett bostadsbolag som tar ansvar från planering, under byggprocessen och ända fram till förvaltandet av bostäderna – alltid med de boendes välmående i fokus.