En kontakt, världen.

[nuteslideshow autoplay=true]{image:http://www.startcommunication.se/wp-content/uploads/2010/12/GreenCarrier_2.jpg,link:0,order:2},{image:http://www.startcommunication.se/wp-content/uploads/2010/12/GreenCarrier_1.jpg,link:0,order:1}[/nuteslideshow]Bakgrund: ”One contact, the world” är grundidén för ett av Sveriges största privatägda fraktföretag, Greencarrier. Huvudkontoret finns i Göteborg men man har även kontor i Dannmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Kina.

Lösning: Vi står för den nya grafiska identiteten och för Greencarriers kommunikation med marknaden. Under våren 2010 tog vi bl a fram ett broschyrmaterial som hjälpte till med arbetet att ”produktifiera” en av Greencarriers tjänster ”Virtuellt Tullager” som ger stora besparingar för deras kunder.