Halland satsar på ökad jämställdhet med kampanjen Jämnt ska vara jämt

Tablet_Iphone_JamntSkaVaraJamt

Region Halland har tillsammans med Länsstyrelsen i Halland tagit fram en rapport om hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv. Syftet med denna rapport är att tydliggöra hur jämställdhet och jämlikhet ser ut idag i Halland för olika grupper i samhället. Målet är att på kort sikt ge insikter om att ojämställdhet och ojämlikhet finns i regionen och peka på dess konsekvenser. På lång sikt vill man skapa vilja och engagemang att förändra och nå verkliga och strukturella förändringar i regionen.

Vårt uppdrag var att göra kommunikation av 174 sidor rapport och skapa engagemang hos såväl politiker som företag och allmänhet. Hur? Jo, genom att göra rapporten och fakta om jämställdhet och jämlikhet i Halland mer lättillgänglig. Detta genom att lyfta fram de mest brännbara frågorna och konkret ge exempel på konsekvenser på en egen sajt som blir navet för den lanseringskampanj som ska rulla ut under 2019.


Ellen Ekman är illustratör och serieskapare, välkänd för serien Lilla Berlin som publicerats dagligen sedan 2013 i tidningen Metro.

Förutom framtagning av hemsida med innehåll har vi även tagit fram material för seminarier, jämställdhetstest samt lanseringskampanjen med ingående enheter. Se mer av kampanjen på www.jamnt.regionhalland.se