Idrottens Bingo lanserar digital kampanj för att locka fler till bingohallarna

iPhone_Mockup

Bingo är ett socialt, spännande och kul spel som kräver både fokus och snabbhet. Dessvärre har den sociala aspekten av bingospelet successivt börjat försvinna då allt fler väljer att spela online. Detta ville vår kund Idrottens Bingo råda bot på genom en ny digital kampanj, vars syfte var att uppmana folk att åtnjuta spänningen och nöjet i bingospelet på plats i hallen – där den verkliga vinnarkänslan finns.

Genom en ny digital annonskampanj hjälpte vi Idrottens Bingo förmedla att verklig vinnarkänsla upplevs bäst i bingohallen. Annonserna innehöll även fantasieggande budskap som på ett särskiljande sätt målade upp tänkbara vinstscenarion som kan realiseras med en bingovinst. Målet var att väcka vinstmedvetenhet hos målgruppen och få dem att söka upp en bingohall nästa gång det kittlar i bingofingrarna!

För att ytterligare överbrygga trösklarna för de som inte är så bekanta med bingospelet utvecklades en kampanjsida som både belyser nöjet i bingospelet och innehåller matnyttig information om hur man spelar bingo. Sidan listar även Idrottens Bingos samtliga bingohallar i landet för att tillgängliggöra hallarna för de som vill leta upp en hall att spela i.

Kampanjen är för tillfället live på såväl Facebook som Instagram, där den kommer löpa våren ut.