Bakgrund

 Den långsiktiga positioneringen av Forbo Flooring är helt enkelt – Vi älskar hållbara golv. Som en del i detta ligger även hållbarhetsaspekten att lägga rätt golv på rätt plats. Så hur får vi säljarna i Norden att utgå från kundens behov istället för att sälja en specifik produkt? Och samtidigt anamma den rådande digitaliseringen som är en viktig del i verksamhetens utvecklingen!

Säljvärktyg för Forbo

Lösning

Vi tog fram ett digitalt säljverktyg uppbyggt på segment som sjukhus, skola och kontor och de speciella krav som ställs på golv i olika rum. Med det digitala verktyget kan säljarna tillsammans med kunden gå igenom de olika rummen och diskutera vilka speciella krav som ställs för t ex ett entréområde, en reception eller en operationssal. Sen välja mellan golven som uppfyller kraven och inspireras av referensuppdrag. Under mötet gör man tillsammans noteringar och markerar produkter – sen skickas en sammanställning direkt till kundens mail och blir till ett bra underlag för kommande möten.

1.     Säljaren fyller i kontaktuppgifter om kunden.
2.     Med hjälp av zonväljaren kan säljare och kund tillsammans identifiera vilka rum och ytor som är aktuella.
3.     Kunden får förslag på olika golvlösningar som passar för respektive rum/ytor.
4.     Under samtalets gång kan man välja att spara de golv som är intressanta.
5.     Alltsammans sammanställs i en rapport som skickas till kunden och enkelt kan delas vidare inom företaget. Säljaren får en bra överblick inför nästa möte.
Forbo

Resultat

”Digitaliseringen är viktig för utvecklingen av vår verksamhet, precis som hållbarhetspositionen. Det digitala säljverktyget är en oerhört viktig pusselbit på den här resan.”
Ola Wiklund, Marknadsansvarig Forbo Flooring Norden

Claes Broström

Vill du veta mer om projektet eller prata om vad vi kan göra för ditt företag? Kontakta vår projektledare Claes Broström, på mailen eller telefon 0708 29 47 30.