Bakgrund

Folkets Park har varit den självklara mötesplatsen för Uddevallaborna sedan 1920. Men idag är området övergivet och fallfärdigt. 2012 köpte Peab marken för att bygga bostäder och skapa en ny, levande stadsdel.

Men frågan är: Hur river man en folkpark utan att skapa folkstorm?

Lösning

För att få Uddevallaborna på vår sida var vi tvungna att vara ärliga, tydliga och öppna för en dialog. En traditionell reklamkampanj kunnat få rakt motsatt effekt med tanke på det historiska värdet i platsen.

Innan rivning och byggstart tog vi tillvara på utvalda delar av parkens egendomar. Dessa lät vi människorna ta del av genom att auktionera ut dem på Tradera.

Sugen på en folkparksskylt i neon?

För att förekomma eventuella kritiker så publicerade vi ett öppet brev i de lokala dagstidningarna

Resultat

Målet med kampanjen var att få 200 intresseanmälningar från potentiella köpare samt 5 signerade förhandsavtal (juridiskt bindande).

Under de tre veckor som kampanjen pågick fick Peab in 330 intresseanmälningar (65% över uppsatt mål) och 17 signerade förhandsavtal (240% över uppsatt mål).

Med tanke på hur snabbt Peab kunde sälja sina lägenheter (och därmed gå till byggstart) förkortades ledtiderna, man behövde mindre köpt media än planerat och det krävdes färre mantimmar från säljare och mäklare.

240
över uppsatt mål
700
antal bud på Tradera
1
köpta ytor i kampanjen

"Tack vare er hjälp har vi ökat försäljningen, bunkrat intresseanmälningar och visat lägenheter för hundratals kunder – fler än någonsin tidigare!"

− Ami Kivi. Marknadsansvarig Peab Bostad
Claes Broström

Vill du veta mer om projektet eller prata om vad vi kan göra för ditt företag?
Kontakta vår projektledare, Claes Broström på mailen eller telefon 0708 29 47 30.