Högskolan i Halmstad är ett ungt och innovativt lärosäte som nästan blivit synonymt med sin populära utvecklingsingenjörsutbildning. Ett litet bakslag, med tanke på det breda utbudet av program som erbjuds.

När vårt samarbete med högskolan inleddes var rekryteringskampanjen ”Du styr din framtid” redan lanserad. Vårt uppdrag var att komplettera kampanjen i digitala medier.

Lösning

För att göra Högskolan i Halmstad till ett valbart alternativ för fler potentiella studenter ville vi lyfta fram den akademiska bredden. Samtidigt ville vi göra det enklare att hitta rätt bland de olika utbildningarna.

Vårt arbete resulterade i Framtidstestet, där besökarna själva kunde skapa en profil genom att besvara ett antal frågor om trender, omvärld och samhälle. Baserat på svaren, blev man sedan rekommenderad en eller flera relevanta utbildningar. För att ytterligare skapa intresse för just Halmstad som studieort producerade vi filmer där man kan följa ett antal studenter i sin vardag på högskolan och i övriga staden.

För att träffa rätt målgrupp annonserade vi Framtidstestet på Facebook, segmenterat utifrån intressen, ålder och profil.

Resultat

Med en begränsad budget på 20 000 kr nådde vi en räckvidd om 177 633 personer, varav 2929 klickade sig in till Framtidstestet. Hela 62% av dessa slutförde testet och 2,5% fyllde i en ansökan till högskolan direkt efter avslutat test.

517160
visningar
2929
gick vidare till testet
445
per ansökan

""

Marie Karlsson Projektledare

Vill du veta mer om projektet eller prata om vad vi kan göra för ditt företag?
Kontakta vår projektledare, Marie Karlsson, på mailen eller telefon 0706 467728.