Bakgrund

För några år sedan beslutade regeringen att slopa revisionsplikten för mer än 70% av alla företag i landet (beroende på antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning). Plötsligt var man inte längre tvungen att anlita en revisor och PwC var tvungna, mer än någonsin, att bevisa sitt existensberättigande.

Lösning

Revisorn ses traditionellt som en ekonomisk kontrollant som bara uppenbarar sig en gång om året för att granska siffror. Men PwC:s tjänsteutbud innefattar så mycket mer än bara revision. Genom att synliggöra hela tjänsteutbudet och påvisa kundnyttan av detta, kan vi förflytta revisorn från ekonomisk kontrollant till proaktiv affärsrådgivare. Eller om du så vill: den som hjälper företagen att nå sina mål och visioner.

Kampanjens olika steg

Steg 1: Intern förankring

Genom workshops med 3500 medarbetare (på 130 kontor över landet) samt implementeringsmaterial fick alla inom PwC:s svenska organisation ta del av tankarna och motiven bakom den kommande varumärkesförflyttningen. Det är ju i slutändan dessa människor som ska bära ut konceptet till sina kunder på den lokala marknaden.

Steg 2: Etablera Visionsbyrån

I den externa kommunikationens första steg var syftet att etablera den nya positionen, (Re)visionsbyrån. Kampanjen gick i huvudsak i fack- och affärspress, utomhus på strategiskt valda platser samt online (banners och kampanjsajt).

Steg 3: Förtydliga värdet för kunden

Vad innebär det att anlita Visionsbyrån? Jo, att man kan känna sig trygg och säker när det gäller företagets ekonomi. I denna fas lyfte vi fram företagets olika tjänsteområden och vilka kundnyttor dessa ger. I detta steg kompletterade vi med riktade DR till VD, ägare och ekonomichefer.

Resultat

Att gå från Sveriges största revisionsbyrå till Visionsbyrån fick uppmärksamhet i nivå med lanseringen av en ny bilmodell. Närmare 60% av målgruppen uppmärksammade kampanjen, 37% känner till begreppet Visionsbyrån och över 60% förknippar Visionsbyrån med PwC.

Attitydeffekter: PwC hamnar i topp inom följande nyckelområden:
a) spetskompetens inom revision, b) ger trygghet och c) levererar tjänster av hög kvalitet.

Beteendeeffekter: Under kampanjperioden har webbplatsen haft över 30 000 unika.

60
av målgruppen uppmärksammade kampanjen
50
antal watt som kampanjen belönades med
30000
unika besökare

"Konceptet förflyttade hela den svenska organisationen till en ny position. En livsnödvändighet när marknaden förändrade sig!"

− Hans Börsvik. Vd PwC Sverige
Claes Broström

Vill du veta mer om projektet eller prata om vad vi kan göra för ditt företag?
Kontakta vår projektledare, Claes Broström, på mailen eller telefon 0708 29 47 30.