Hur ser livet ut i Partille Port år 2025?

Med sina 800 planerade lägenheter och butikslokaler är Partille Port Peabs största bostadsprojekt i Västsverige. Vi på Start har gjort ett omfattande strategiskt arbete och lagt upp en plan för hur vi ska bygga ett starkt platsvarumärke och sätta Partille Port på kartan. Som en del i den synliga kommunikationen har vi nu haft premiär för kortfilmen om Partille Port.

För att spegla den breda målgruppen som kan tänkas vilja bo här bygger filmen på tre parallella berättelser från tre olika personers vardag i Partille Port år 2025. Genom att fokusera på känslan av hur livet faktiskt kommer att bli i den framtida stadsdelen, snarare än de tekniska bitarna, vill vi förklara vad konceptet ”Hela livet runt hörnet” innebär.

Syftena med filmen är många. Den skapar en nyfikenhet hos betraktaren och driver trafik till partilleport.se, samtidigt som den i ett större perspektiv hjälper till att bygga varumärket och göra Partille Port till en ny valbar stadsdel för olika typer av målgrupper. Filmen kommer att spridas genom annonsering på webben, i sociala kanaler och via Peabs egna plattformar.