Vi marknadsför Peabs största bostadsprojekt i Västsverige!

PP

Göteborg växer så det knakar och vi har fått möjligheten att bland annat vara med och utveckla kommunikationen i några av alla nya bostadsområden och stadsdelar. I höstas inledde vi det strategiska kommunikationsarbetet med Peabs hittills största byggprojekt i Västsverige – Partille Port. Vi tog en pratstund med Ola, AD i arbetsgruppen, om den grafiska identiteten, varför det heter Partille Port och hur vi jobbar för att nå ut till en bred målgrupp och samtidigt bygga ett starkt platsvarumärke.

___

Vad är Partille Port?
– Det är 800 nya lägenheter och butikslokaler, fördelade på fyra kvarter, som kommer att byggas mitt i centrala Partille mellan den nya arenan och köpcentrumet Allum. En egen liten stadsdel i centrum kan man säga.

Hur kommer Start in i bilden?
Här finns ett kommunikativt väldigt viktigt arbete att göra under de kommande åren. Vi är med hela vägen från planering till inflyttning och kommer att bidra med både strategi och kreativitet.

Hur långt har ni kommit i arbetet?
Utifrån den nollmätning (en sorts marknadsundersökning) som gjorde i höstas har vi arbetat för att skapa ett starkt kommunikationskoncept, en särskiljande grafisk identitet och satt upp strategiska mål. Genom en stark digital närvaro kommer vi under våren påbörja det så viktiga säljarbetet. Vi har som ett första steg lanserat webbplatsen, det digitala navet, och nu börjar vi kommunicera utåt.

Berätta lite om kommunikationskonceptet?
Grundkommunikationen ligger i: ”Hela livet runt hörnet” och det bottnar helt enkelt i Partilles Ports perfekta läge. Tio minuter från storstan, mitt emellan shopping och kultur, skola och natur. (Tillsammans med den grafiska identiteten lägger detta grunden för platsvarumärket Partille Port.)

Varför heter det Partille Port?
Namnet kommer från det gamla uttrycket: ”Porten mellan hällarna”. En gång för längesen gick nämligen vägen till havet just här. En smal korridor längs Säveån, mittemellan det som då var Norge och Danmark.

Kan man se spår av detta i den grafiska identiteten?
Absolut, när jag skapade logotypen utgick jag från en klassisk port, bröt ner sidoelementen och använda dem i själv ordet ”Port”. Eftersom så mycket annat i närområdet heter något med ”Partille” valde vi att lägga större fokus på ordet ”Port”.

Vilka kommunikationskanaler kommer att bli viktiga?
Här handlar det om att skapa och bygga kännedom och samtidigt förbereda för säljstarten i september genom att samla in intresseanmälningar. Eftersom vi har en bred målgrupp i många olika åldrar bygger vår strategi på att kombinera analoga och digitala kanaler (med fokus på mobilanpassning) både i Partille och hela Göteborg. Själva navet blir partilleport.se där vi kan samla all tänkbar information och inspiration, samt föra en dialog med människor genom exempelvis nyhetsbrev. Även närmiljön och den fysiska platsen där det ska byggas kommer att bjuda på många spännande ytor att kommunicera på.

Vad är viktigt att tänka på i den här typen av projekt?
Dialogen! Att jobba nära uppdragsgivaren (Peab) och samtidigt vara lyhörd mot alla inblandade parter, från kommunen och Partilleborna till leverantörer och potentiella lägenhetsköpare.

Samarbetar ni med några av systerbolagen från More Ventures Group?
Understandit har utvecklat webbplatsen partilleport.se, More PR har lagt upp en genomtänkt PR-strategi och More Data hjälper oss med digital strategi och mätning. Ett bra exempel på när mycket av vår spetskompetens inom gruppen kommer till stor nytta för våra uppdragsgivare.

Det lyser lite ögonen på dig när du berättar om allt det här, vad gör Partille Port så roligt att jobba med?
Att vi får vara med från början och skapa något under så lång tid. Från att påverka platsvarumärket och logotypen till kommunikation ut i minsta Facebook- annons. När det finns en röd tråd hela vägen blir resultatet oftast väldigt bra också!

Följ projektet på partilleport.se