Peab

Bostadskonceptet

Varumärkesstrategi
Varumärkesarkitektur
Identitet
Förändringsprocesser

Mycket har hänt sedan bröderna Paulsson grundade Peab i Förslöv 1959. Man har växt till att bli Sveriges största byggföretag, sysselsätter över 14 000 medarbetare och står bakom några av landets mest karaktäristiska byggnader. Bra så, men att aldrig slå sig till ro, utan att hela tiden sträva framåt, mot bättre lösningar för sig själva och sina kunder ligger naturligt i företagskulturen.

Om det hänt mycket internt på bolaget, är det ingenting mot hur omvärlden och branschen för bostadsbyggande har utvecklats. För att kunna möta framtida utmaningar behövde man se över sin verksamhet i syfte att hitta nya strukturer för att bygga effektivare, med bättre kvalitet för att få nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

bostadskoncept_logotank4
bostadskoncept_stationaries

Tillsammans med kunden gjorde vi en kartläggning av respektive affärsområde (Peab Bostadsutveckling och Peab Bygg) för att identifiera beröringspunkter, samarbetsformer och processen från ritbordet till inflyttning. Härifrån definierade vi ett antal huvudsakliga grundstenar som varje projekt vilar på. Genom att beskriva respektive steg, sätta tydliga ansvarsområden och mätpunkter, säkerställer vi att varje byggprojekt går till på samma sätt för att garantera rätt kvalitet och minimera risken för lokala avvikelser.

Tillsammans med kunden gjorde vi en kartläggning av respektive affärsområde (Peab Bostadsutveckling och Peab Bygg) för att identifiera beröringspunkter, samarbetsformer och processen från ritbordet till inflyttning. Härifrån definierade vi ett antal huvudsakliga grundstenar som varje projekt vilar på. Genom att beskriva respektive steg, sätta tydliga ansvarsområden och mätpunkter, säkerställer vi att varje byggprojekt går till på samma sätt för att garantera rätt kvalitet och minimera risken för lokala avvikelser.

Tillsammans med kunden gjorde vi en kartläggning av respektive affärsområde (Peab Bostadsutveckling och Peab Bygg) för att identifiera beröringspunkter, samarbetsformer och processen från ritbordet till inflyttning. Härifrån definierade vi ett antal huvudsakliga grundstenar som varje projekt vilar på. Genom att beskriva respektive steg, sätta tydliga ansvarsområden och mätpunkter, säkerställer vi att varje byggprojekt går till på samma sätt för att garantera rätt kvalitet och minimera risken för lokala avvikelser.

bostadskoncept_magasin

Som ett första steg för att implementera Bostadskonceptet tog vi fram ett magasin som beskriver konceptet i sin helhet och som delas ut till samtliga medarbetare inom nämnda affärsområden. Innehållet portionerar vi sedan ut över året i relevanta kanaler, exempelvis som artiklar på intranätet, genom affischer på arbetsplatserna och som ett digitalt presentationsstöd till regionchefer och andra som arbetar för att skapa samsyn i organisationen. På sikt kompletterar vi med fler enheter, och vissa delar kan även komma att användas i extern kommunikation för att påvisa vilka vinster det för med sig i form av ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet.

Som ett första steg för att implementera Bostadskonceptet tog vi fram ett magasin som beskriver konceptet i sin helhet och som delas ut till samtliga medarbetare inom nämnda affärsområden. Innehållet portionerar vi sedan ut över året i relevanta kanaler, exempelvis som artiklar på intranätet, genom affischer på arbetsplatserna och som ett digitalt presentationsstöd till regionchefer och andra som arbetar för att skapa samsyn i organisationen. På sikt kompletterar vi med fler enheter, och vissa delar kan även komma att användas i extern kommunikation för att påvisa vilka vinster det för med sig i form av ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet.

bostadskoncept_overview3

Utifrån denna kartläggning presenterade vi ett långsiktigt och heltäckande koncept för att driva förändring och bygga upp ett nytt strukturkapital. Allt för att säkerställa samsyn och en gemensam riktning framåt. Men att sätta för snava ramar i en entreprenörsdriven organisation som Peab skulle vara förödande. Som en del i vårt arbete tog vi därför fram modeller som tydligt definierar vad som är kravställt från organisationen, var det finns rekommendationer och inom vilka områden man främjar egna initiativ. Modellen är dynamisk och kommer att förändras på sikt, i takt med att man testat och utvärderat nya idéer och metoder. Modellen har därmed ett tydligt syfte; att behålla entreprenörsandan och drivet hos medarbetarna

Utifrån denna kartläggning presenterade vi ett långsiktigt och heltäckande koncept för att driva förändring och bygga upp ett nytt strukturkapital. Allt för att säkerställa samsyn och en gemensam riktning framåt. Men att sätta för snava ramar i en entreprenörsdriven organisation som Peab skulle vara förödande. Som en del i vårt arbete tog vi därför fram modeller som tydligt definierar vad som är kravställt från organisationen, var det finns rekommendationer och inom vilka områden man främjar egna initiativ. Modellen är dynamisk och kommer att förändras på sikt, i takt med att man testat och utvärderat nya idéer och metoder. Modellen har därmed ett tydligt syfte; att behålla entreprenörsandan och drivet hos medarbetarna

Utifrån denna kartläggning presenterade vi ett långsiktigt och heltäckande koncept för att driva förändring och bygga upp ett nytt strukturkapital. Allt för att säkerställa samsyn och en gemensam riktning framåt. Men att sätta för snava ramar i en entreprenörsdriven organisation som Peab skulle vara förödande. Som en del i vårt arbete tog vi därför fram modeller som tydligt definierar vad som är kravställt från organisationen, var det finns rekommendationer och inom vilka områden man främjar egna initiativ. Modellen är dynamisk och kommer att förändras på sikt, i takt med att man testat och utvärderat nya idéer och metoder. Modellen har därmed ett tydligt syfte; att behålla entreprenörsandan och drivet hos medarbetarna

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss!

Johanna_1080x1512_SRGB_Compressed
Johanna Hellmér Wiberg
VD
Hannes_1080x1512_SRGB_Compressed
Hannes Dahl
CD / Copywriter

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow