Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Från tillfällig pandemiinsats till bestående ungdomskoncept

Från tillfällig pandemiinsats till bestående ungdomskoncept.

Från tillfällig pandemiinsats till bestående ungdomskoncept.

Från tillfällig pandemiinsats till bestående ungdomskoncept.

Från tillfällig pandemiinsats till bestående ungdomskoncept.

Analys
Workshop/facilitering
Strategisk kommunikation
Kommunikationskoncept
Implementering

Förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning vid Göteborgs Stad har, som ett av flera huvudsakliga uppdrag, att skapa förutsättningar för att få fler göteborgare i utbildning eller jobb. Under coronapandemin blev gruppen unga göteborgare extra hårt drabbade med anledning av den försvagade arbetsmarknaden och hårda restriktioner i de branscher där ungdomar brukar praktisera eller få sina första jobb.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning fick i uppdrag av stadens politiska ledning att kraftsamla kring särskilt framtagna insatser som skulle lindra pandemins effekter hos den unga målgruppen. Syftet var att få fler att (vidare)utbilda sig för att stå väl rustade den dagen då pandemin skulle vara över. Vårt uppdrag var att stödja förvaltningen i arbetet med att identifiera strategi- och kommunikationsvägar som etablerar samarbeten, inspirerar och påverkar unga att söka utbildning/praktik och samtidigt bidra till att civilsamhället och stadens verksamheter samverkar och bidrar med arbeten och praktikplatser.

nxtgengbg-workshop-1920px

Grundläggande kartläggning

Grundläggande kartläggning

Grundläggande kartläggning

Vi startade arbetet med analys och insiktsarbete kring marknad, omvärldsfaktorer samt målgruppens drivkrafter och utmaningar. Detta underlag utgjorde sedan grunden för en workshop som vi höll tillsammans med kundens arbetsgrupp. Här kunde vi tillsammans definiera förutsättningar, interna utmaningar och lägga grunden för det som senare skulle mynna ut i en kommunikationsstrategi för projektet.

Nytt koncept för stadens unga

Arbetet resulterade i det nya konceptet NxtGenGbg, som fungerar som ett övergripande paraply för alla de insatser som Arbetsmarknad och vuxenutbildning gör för att rusta och utbilda morgondagens arbetskraft. Med tanke på att våra insatser bidrog till utvecklande av nya erbjudanden och ett nytt arbetssätt för medarbetarna, blev den rådgivande funktionen och vårt utifrån-perspektiv avgörande för genomförandet.

nxtgengbg-gron
nxtgengbg-lila
nxtgengbg-orange
nxtgengbg-rosa
nxtgengbg-gra
nxtgengbg-bla
nxtgen-some

Intern implementering och extern lansering

Tillsammans med namn och visuell identitet presenterade vi också budskapsstrategi och exempel på uttag mot olika branscher och målgrupper. Ett digitalt ekosystem med tonvikt på sociala medier presenterades som komplement till det material som vi riktade mot företagssidan för att bredda nätverket av potentiella samarbetspartners. Med koncept och strategi på plats kunde specifika ungdomsinsatser utvecklas internt och kommuniceras löpande extern mot prioriterade målgrupper.

nxtgen-hemsida

Resultat

Resultat

Resultat

Totalt har drygt 900 utbildningsplatser tillsats under 14 olika insatser. Ett exempel är hållbarhetsprojektet ”Grön omställning” som skedde i samarbete med bland andra Stadsmissionen. Insatsen blev så framgångsrik att den blev nominerad till den europeiska utmärkelsen Eurocities, som premierar goda initiativ på arbetsmarknaden. Se film om projektet nedan.

Totalt har drygt 900 utbildningsplatser tillsats under 14 olika insatser. Ett exempel är hållbarhetsprojektet ”Grön omställning” som skedde i samarbete med bland andra Stadsmissionen. Insatsen blev så framgångsrik att den blev nominerad till den europeiska utmärkelsen Eurocities, som premierar goda initiativ på arbetsmarknaden. Se film om projektet nedan.

Totalt har drygt 900 utbildningsplatser tillsats under 14 olika insatser. Ett exempel är hållbarhetsprojektet ”Grön omställning” som skedde i samarbete med bland andra Stadsmissionen. Insatsen blev så framgångsrik att den blev nominerad till den europeiska utmärkelsen Eurocities, som premierar goda initiativ på arbetsmarknaden. Se film om projektet nedan.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss!

Debby_1080x1512_SRGB_Compressed
Debby Pernervik
Kundansvarig strateg
Hannes_1080x1512_SRGB_Compressed
Hannes Dahl
CD / Copywriter

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow