Rabbalshede Kraft

Förändringarnas
vindar blåser

Förändringarnas
vindar blåser

Förändringarnas
vindar blåser

Förändringarnas
vindar blåser

Förändringarnas
vindar blåser

Varumärkesplattform
Visuell identitet
Contentutveckling

UX/UI
Webbutveckling

Varumärkesplattform
Visuell identitet
Contentutveckling

UX/UI
Webbutveckling

Rabbalshede Kraft är en av Sveriges ledande aktörer inom förnybar energi. Sedan 2005 har företaget investerat mer än 4 miljarder kronor i att utveckla svensk vindkraft. Men förändringarnas vindar blåser, och under 2020 antog Rabbalshede Kraft en ny strategisk inriktning med siktet inställt på att gå från ett renodlat vindkraftsbolag till ett diversifierat förnybarhetsbolag. Sedan dess har de satsat stort på att utveckla sitt erbjudande inom flera förnybara energislag, bland annat solenergi och grön vätgas.

I och med den nya strategiska inriktningen såg Rabbalshede Kraft ett behov att utveckla en ny varumärkesplattform. Den fick vi på Start den stora äran att ta fram. Med plattformen som utgångspunkt blev nästa steg att mejsla fram en ny visuell identitet som tydligare skulle spegla det nya varumärket och särskilja Rabbalshede Kraft från övriga konkurrenter på marknaden. För att till sist sjösätta det nya varumärket externt utvecklade vi en ny webbplats där den nya identiteten implementerades tillsammans med nytt innehåll samt en animerad film som illustrerar Rabbalshede Krafts utvidgade erbjudande inom förnybar energi. Resultatet kan du spana in här nedanför, eller på rabbalshedekraft.se

RK_LOGO_BILD_3_1920x1280
RK_COLORS_EL_1080x1500-1
RK_KVINNA_VINTER_1_1080x1500

”Jag har samarbetat med Start i många olika projekt. Den röda tråden är att jag alltid fått lösningar som är nytänkande och som särskiljer sig från andra saker man sett. Dessutom är det ett fantastiskt gäng som inspirerar och är kul att jobba med.”

Katharina Strömseng, HR & Communication Manager

RK_BILLBOARD_2_1920x1030
RK_MAGAZINE_v2_1920x1280
RK_ELBIL_v2_1080x1500
RK_FRAMTID_VIND_3_1080x1500
RK_Mohammad_v2_1080x1500
RK_MOHAMMAD_2_1080x1500
RK_WOMAN_1_1920x1280

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss!

Debby_1080x1512_SRGB_Compressed
Debby Pernervik
Kundansvarig strateg
Ola_1080x1512_SRGB_Compressed
Ola Westher
Art Director

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow