Visit Halland

Coastal Living

Varumärkesutveckling
Varumärkesplattform
Platsvarumärke
Destinationsutveckling
Grafisk identitet

Halland är ett landskap med många av de naturliga förutsättningarna som krävs för att bli ett givet besöksmål; havet, stränderna, skogarna och städerna. Dessutom finns här människor och eldsjälar som driver egna verksamheter, som i sin tur lockar många turister. Varför pratar man då inte lika ofta om att förlägga semestern i Halland som man gör med exempelvis Skåne eller Bohuslän?

Vi har fått förtroendet att samarbeta med Region Hallands näringslivsavdelning kring utveckling och marknadsföring av Halland som destination. Samarbetet och vår gemensamma resa med näringslivsavdelningen har bestått av många delar – från strategisk varumärkesutveckling och framtagande av en unik position, till utveckling av kommunikationsplattform, marknadsföringsåtgärder, kampanjer i flertalet kanaler samt marknadskoncept med målet att utveckla näringslivets paketerbjudanden mot turistnäringen.

Varumärkesarbetet har bland annat resulterat konceptet Coastal Living, som sammanfattar det som regionen har att erbjuda. Tack vare ett så tydligt och inkluderande kommunikationskoncept kan lokala aktörer kommunicera tillsammans eller var för sig, utan att varumärkesupplevelsen blir spretig.

Vill du veta mer om caset, eller höra hur vi kan hjälpa dig med destinationsutveckling? Hör av dig till marie.karlsson@startcommunication.com

coastalliving_logo_big2
visithalland_fb-1
Mockup_DI_1024x1024
halland-tunnelbana2

Tonalitet och grafisk identitet
Visit Halland/Coastal Living fick en egen grafisk identitet och tonalitet som särskiljer Halland från konkurrerande destinationer. Såväl typografi som färgskala och bildval utgår från platsens värden och stärker Visit Hallands varumärke, oavsett kanal. För att hålla ihop kommunikationen över tid, oavsett vem som producerar materialet, har vi även tagit fram tydliga riktlinjer som fotografer, inhouseavdelningar, skribenter och andra byråer kan stötta sig mot.

visithalland_web2

Digitalt nav
Visithalland.com är den gemensamma digitala plattformen som driver positionen Coastal Living i form av inspiration, events, handfasta tips på resmål och möten med lokala eldsjälar. Innehållet är alltid rappt presenterat för att vara enkelt att ta till sig i mobilen, och därmed kunna fungera som en digital resguide.

VisitHalland_iPadPro-003
visithalland_web_1x1
iphone_clean_x3_halland_v2

Digital strategi
Utifrån Visit Swedens målgruppsanalys har vi tagit fram en digital strategi för hur vi ska sprida varumärket Visit Halland primärt på den svenska, norska och danska marknaden. Strategin innefattar kanaler som Facebook, Instagram, Google Display Network, retargeting och Adwords.

iPadPro-003-barnfamiljer-1

Unika besökare per vecka på visithalland.com:

20.000

Turistekonomisk effekt:

30 MSEK

PR-värde:

60 MSEK

Gästnätter Danmark:

+20%

Gästnätter Norge:

+4,1%

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss!

Marie_1080x1512_SRGB_Compressed
Marie Karlsson
Kundansvarig strateg
Viktor_1080x1512_SRGB_Compressed
Viktor Ekelund
Art Director

Mail / 0708 61 88 44

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow