Göteborgs Stad

Har du hittat rätt i karriären?

Har du hittat rätt i karriären?

Koncept
Kampanj
Strategi

Koncept
Kampanj
Strategi

Koncept
Kampanj
Strategi

Att tala med en karriärvägledare innan man ger sig ut i studier eller arbete är ett bra sätt att säkerställa att man fattar välgrundade beslut om sin framtid. Risken är annars att man hamnar i ett yrke eller en karriärbana som inte passar en. Denna insikt låg till grund för en kampanj som vi tog fram för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg, som syftade till att stärka kännedomen om att Arbvuxs karriärvägledare finns här för att erbjuda studie- och yrkesvägledning till göteborgare som behöver hjälp att ta nästa steg i sin utvecklingsresa.

Genom att måla upp olika humoristiska yrkesval som folk försatt sig i på egen hand kunde vi enkelt förmedla budskapet att man bör, innan man fattar ett beslut om sin framtid, prata med någon som kan hjälpa en hitta vägen mot den karriär man är ämnad för. Annars kan det bli fel.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Kontakta oss
Kaserntorget 6 
411 18 Göteborg
031-755 88 00

Kontakta oss
Kaserntorget 6 
411 18 Göteborg
031-755 88 00

Meny
Våra jobb

Om oss
Nyheter
Kontakt

Meny
Våra jobb

Om oss
Nyheter
Kontakt

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Proud member of
More Alliance

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy