Strategi och artisteri för varumärken i förändring

Strategi och artisteri för varumärken i förändring

Vi utvecklar kommunikationslösningar som stärker våra kunders affär. Alltid med artistisk höjd och utifrån en välgrundad strategi. Oavsett om det handlar om nya kanalval, produkt- och tjänsteutveckling, visuella identiteter, content, kommunikationskoncept eller integrerade 360-kampanjer är målet alltid detsamma: att skapa starka varumärken, mätbara resultat och långsiktigt värde.

Analys och strategi

Genom att analysera din organisation, marknad, dina kunder och konkurrenter skapar vi oss en heltäckande nulägesbild av ditt varumärke. Vi identifierar dina målgruppers drivkrafter, var och hur vi bäst når dem och ritar därefter upp en strategisk kartbild som hjälper oss att navigera rätt.

Research och omvärldsbevakning

Planning

Målgruppsanalys

Digital strategi

Kanal-/mediestrategi

Kundresa och segmentering

Workshops

PEAB Bostad — Kartläggning och förändringsprocesser

Varumärkesutveckling

Baserat på slutsatser och beslut i analysarbetet mejslar vi tillsammans fram en tydlig och särskiljande varumärkesstrategi som lägger grunden för kommande kommunikation, produkt- och affärsutveckling. Vår arbetsmodell bygger på delaktighet och hjälper till att skapa samsyn i hela din organisation, från ledning och hela vägen ut till varje enskild medarbetare.

Varumärkesstrategi

Positionering

Varumärkesplattform

Varumärkesarkitektur

Design

Med hjälp av grafisk formgivning, foto, film, animation och ny teknik skapar vi särskiljande design- och varumärkesupplevelser. Oavsett om det rör sig om en ny visuell identitet eller animation skapar vi designlösningar som speglar ditt varumärke, förmedlar rätt värden och lämnar ett bestående intryck oavsett kanal eller plattform.

Designkoncept

Visuella identiteter

Designsystem/guidelines

AI/prompting

AR/VR

Grafisk design

Interaktionsdesign (UX)

Webb- och app design (UI)

Animation

Film och foto

Förpackningsdesign

Originalframställning

Madington — Visuell identitet

ImBox — Visuell identitet

Koncept och kampanjer

Genom att kombinera strategi och artisteri med insikter om dina kunder tar vi fram idéer, kommunikationskoncept och kampanjlösningar som gör rätt jobb, i rätt kanal och för rätt målgrupper. Med tydliga mål och mätpunkter säkerställer vi att våra insatser levererar på uppsatta mål, driver din affär och skapar sympati för ditt varumärke.

Kommunikationskoncept

Integrerade kampanjer

Marknadskommunikation

Tone-of-voice

Employer branding

Förändringskommunikation

Internkommunikation

Content

Utifrån en genomtänkt strategi och med god insikt i dina målgruppers drivkrafter producerar vi engagerande innehåll som bygger förtroende, lojalitet och starka kundrelationer. Oavsett om det handlar om löpande innehållsproduktion, storytelling eller storskaliga contentkoncept arbetar vi systematiskt med målet att skapa kraftfulla berättelser som stärker ditt varumärke och levererar på uppsatta mål.

Contentstrategi

SEO/SEM

Innehållsproduktion

Storytelling

Sociala medier

Copywriting

Webb-/UX-copy

Utbildning

Redaktionellt innehåll

Film- och videoproduktion

Uppföljning och analys

Kvarteret Victoria – Contentstrategi / Contentproduktion

STIHL Academy – Utbildningsplattform

Mätning och optimering

Med djup förståelse för både traditionella och digitala medier, och inte minst samspelet mellan dessa, ser vi till att möta mottagaren genom hela kundresan. Genom att mäta och analysera data längs vägen kan vi optimera såväl budskap som kanalval i syfte att öka effekten av våra insatser. Våra digitala rapporter ger en tydlig överblick som skapar samsyn och utgör grunden för kommande arbete.

Analytics

User experience (UX)

A/B-test

SEO/SEM

Kampanjoptimering

Remarketing

Digitala kundresor

Lead generation

morealliance

En del av More Alliance

Vi är en del av kommunikationsgruppen More Alliance, som tillsammans erbjuder de flesta discipliner du kan tänkas behöva – från PR, reklam, webb- och apputveckling till eventlösningar, arkitektur, inredningsdesign och videoproduktion. Du har alltid en kontakt in och vi sätter sedan ihop det bästa teamet utifrån varje specifikt uppdrag. Totalt är vi elva företag som delar lokaler, uppdrag och erfarenheter. Less distance to more competence, helt enkelt.

Kommunikation

Design

PR

Event

Filmproduktion

App- och webbutveckling

Arkitektur och inreding

Sponsringslösningar

Podcasts

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller sväng förbi vårt kontor i Brick Studios på Masthamnsgatan 5.

Johanna_1080x1512_SRGB_Compressed
Johanna Hellmér Wiberg
VD

Mail /  0706 65 06 49

Vera_1080x1512_SRGB_Compressed
Vera Karlsson
Projektledare

Mail / 0722 50 62 16

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow