Att underbygga sin hållbarhetskommunikation

2024-01-23
 — 
3 min read
Featured Image
Inför det nya året, med EU:s nya regelverk och den växande medvetenheten kring hållbarhet, får kommunikatörer fortsatt en central roll. Hur navigerar vi genom de nya ramverken för att undvika greenwashing och leverera transparent och trovärdig hållbarhetskommunikation?

Från och med januari 2024 trädde nya direktiv och regelverk i kraft från EU. Syftet är att skapa tydliga riktlinjer för företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på så sätt kunna motverka missuppfattningar och greenwashing. För det problem som många gånger varit med hållbarhetskommunikation är att det ibland förekommer vilseledande budskap, överanvändning av krångliga begrepp och hållbara uttalanden utan grund och underbyggnad. Hållbarhets-lingot ser olika ut för alla och i slutändan är det faktiskt mottagarens tolkning som avgör.

Men vad blir kommunikatörernas roll i detta? Jo, de blir en viktig länk mellan verksamheten, kunden och omvärlden. Att kunna fånga upp, tolka och kommunicera verksamhetens hållbarhetsarbete på ett konkret, begripligt och engagerande sätt som blir tydligt och transparent för gemene man.

För att stärka ens hållbarhetskommunikation är det i första hand viktigt att påståenden inte bara är relevanta, utan även förankrad i fakta. Vi har listat fem tips som vi gärna förhåller oss till när det kommer till att underbygga sin hållbarhetskommunikation, för att bygga trovärdighet och transparens.

  1. Att utforska sitt "varför": Att sträva efter klimatneutralitet kräver en djupare förklaring, det räcker inte att säga det utan att förklara varför. Kommunicera ert "varför" och belys betydelsen av klimatneutralitet både för er och era kunder.
  1. Att vara öppen med sina mätbara mål: Dela inte bara uppnådda mål utan var även öppen om pågående arbete. Transparens och mätbara framsteg bygger trovärdighet och visar på engagemang.
  1. Att följa och hålla koll på standarder för klimatneutralitet: Följ standarder som PAS 2060 och ISO 14021 för att stärka företagets position och ge ert budskap auktoritet. Och håll koll på regelverken och nya riktlinjer, så som Green Claims Directive.
  1. Att undvika svepande klimatbegrepp: Undvik förvirrande och svåra begrepp som klimatneutral, nettonoll och koldioxidnegativ som kan skapa förvirring hos mottagaren. Förklara vad dessa begrepp faktiskt innebär i praktiken, för att undvika vilseledning och ökad förståelse – både för ditt företag och din kund.
  1. Att inkludera sociala aspekter och jämlikhet: Hållbarhet inkluderar även sociala aspekter. Integrera jämlikhet, mångfald och individuell frihet i er kommunikation för att skapa en inkluderande miljö samt undvik förstärkning av stereotyper.

Ärlig hållbarhetskommunikation kräver både tid och eftertanke. Därför är det klokt att reflektera över det man faktiskt redan gör idag. Det handlar om att genomföra hållbarhetsåtgärder i praktiken, vara transparent och tydlig i kommunikationen samt våga dela och kommunicera företagets mål och framsteg. I grunden handlar det om att leva som man lär och vara konsekvent i sitt hållbarhetsarbete för att bygga trovärdighet och förtroende hos konsumenter och intressenter.

Är du nyfiken på att snacka mer om detta? Hör gärna av dig till Ebba Brink eller Debby Pernervik.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow