Återkommande insatser för ökad sysselsättning och inkludering.

2024-02-06
 — 
2 min read
Featured Image

Vi på Start har jobbat tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux) vid Göteborgs Stad i fyra år. Arbvux ansvarar bland annat för den kommunala vuxenutbildningen i staden, vilket innebär att de arrangerar och samordnar insatser för att få fler göteborgare i utbildning, praktik eller jobb. En prioriterad insats för den yngre målgruppen (14-19 år) är de återkommande lovjobben, då unga människor ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet under höst-, vinter-, påsk- och sommarlov.

Med lovjobben vill Arbvux ge unga göteborgare möjligheten att prova olika yrken, få erfarenhet och ge dem meningsfull sysselsättning. Man vill också bidra till ökad social hållbarhet i staden genom att få personer med funktionsnedsättning eller behov av språkstöd att få in en fot på arbetsmarknaden. En förutsättning för lovjobben är att Arbvux etablerar samarbeten med olika verksamheter inom staden, som bidrar med arbetstillfällen och -platser där ungdomarna kan arbeta under loven.

Effektiv kampanjproduktion

Då lovjobben är en återkommande aktivitet har vi etablerat ett kostnadseffektivt sätt att producera kampanjer i både digitala och analoga kanaler. Genom nya illustrationer som är framtagna tillsammans med Göteborgs Stad kan vi variera enheterna i både färg och form för att skapa variation mellan årstiderna, men samtidigt skapa en enhetlig varumärkesupplevelse.

Målgruppssegmentering

I vårt analysarbete har det blivit tydligt att föräldrar/vårdnadshavare har stor inverkan på ungdomarna och hur de söker lovjobb. Därför har vi anpassat materialet så att det enkelt kan riktas både mot ungdomarna själva (direkt målgrupp) och deras vårdnadshavare (indirekt målgrupp). Eftersom språkkunskaperna hos nämnda målgrupper i många fall är bristfälliga, producerar vi enheter på lätt svenska samt med språköversättningar.

Är du nyfiken på att snacka mer om detta? Hör gärna av dig till Debby Pernervik.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow