Fem tips som stärker ditt varumärke

2021-02-25
 — 
3 min read
Featured Image

Författare av artikeln: Debby Pernervik, kundansvarig strateg

Det senaste årets unika utmaningar har tydligt bevisat hur viktigt det är att kraftsamla kring varumärket när det stormar som mest. Så hur gör man för att tända gnistan, stärka engagemanget och öka förändringsviljan i ens organisation? Det ger vår varumärkesstrateg Debby svar på i fem handfasta tips.

1. Definiera hur ni vill att ert varumärke ska utvecklas

En gemensam framtidsbild är en förutsättning för att skapa samsyn i organisationen om vad som behöver göras för att nå uppsatta mål. Definiera tydligt hur ni vill att ert varumärke ska upplevas och vilket unikt värde ert företag ska tillföra.

2. Ifrågasätt gamla sanningar på jakten efter inspiration och ökat engagemang

Det är viktigare än någonsin att sätta tonen med en inspirerande vision som kan laddas med energi. En inspirerande vision bidrar till att ge omvärlden positiva associationer till ert varumärke. Dessutom får visionen medarbetare att bära med sig en personlig målbild i vardagen. Det är fortfarande många företag som har de egna affärsmålen högst upp på agendan. Är ni ett av dem behöver ni inta era kunders perspektiv i högre grad – tänk utifrån-och-in, inte inifrån-och-ut.

3. Använd värdegrunden som drivkraft i det interna arbetet

Med en stark och välförankrad värdegrund/kompass kan er organisation bättre navigera även när det stormar som mest. Men värdegrunden är mer än bara en uppförandekod eller riktlinjer för hur alla medarbetare inom företaget ska agera. För att er organisation inte ska stagnera bör värdegrunden ständigt inventeras och vid behov förnyas. Inte sällan behöver nya värdeord tillkomma för att ge ny kraft och ett personligt mandat där var och en i sin roll kan bidra. På så sätt säkerställer ni att ni ständigt är på tårna och utvecklas med tiderna.

4. Precisera er unika position

Är det verkligen tydligt för alla i organisationen vilken position ni vill inta i omvärldens ögon? Om inte bör ni definiera, formulera och kommunicera er särskiljande och önskade position i förhållande till era konkurrenter – internt och externt i alla möjliga kanaler. Det viktiga här är att positionen är ledig och trovärdig.

5. Säkra en fantastisk kundupplevelse med kundresor

En kundresa beskriver processer och beröringspunkter med era kunder och målgrupper, alltid utifrån deras perspektiv. Kundresan är fortfarande avgörande för att er marknads- och säljfunktion ska kunna kartlägga var, när och hur era kunder kommer i kontakt med ert varumärke. Rätt använd bidrar kundresan till att stärka kundens upplevelse i alla sammanhang hen möter varumärket.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow