Förra hösten gick Göteborgs Stad ut i en upphandling för att hitta en ny byråpartner att samarbeta med för kommunikationen av förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux). Tillsammans med en rad andra byråer i Göteborg deltog vi i upphandlingen och kammade hem uppdraget efter att ha fått högst betyg i flera kategorier – bland annat kreativ lösningsförmåga. Otroligt kul, tycker vi!

Arbetsmarknad och vuxenutbildning utför ett viktigt uppdrag där målet är att främja sysselsättningen i staden och se till att fler människor kommer ut i arbete och utbildning. Förvaltningen är mest känd för att erbjuda utbildningarna för Komvux, Sfi, Lärvux och för att anordna sommarjobben i Göteborg varje år. Vi arbetar tätt med kommunikationsavdelningen kring såväl övergripande kommunikationsinsatser för förvaltningen som för utbildningsformerna de erbjuder. Däribland Lärvux, som vi nu kan presentera ett första synligt resultat för.

Lärvux, eller särskild utbildning för vuxna, syftar till att ge individer med inlärningssvårigheter möjlighet att utveckla sina kunskaper för att klara sig bättre i samhället och arbetslivet. Lärvux har haft svårt att nå ut med kommunikation till sina huvudsakliga målgrupper och ledningen insåg att det fanns ett behov att förändra sättet man arbetade på. Att skapa samsyn och insikter som förändrar medarbetarnas syn- och arbetssätt blev även en viktig del i att lyckas möta dagens kommunikativa utmaningar.

Arbetet inleddes med ett research-arbete som bland annat innefattade en gemensam workshop med kund, djupintervjuer med berörda nyckelpersoner som arbetar med målgruppen samt analys av hur andra kommuner, regioner och utbildare arbetar min sin kommunikation. Arbetet resulterade i en övergripande kommunikationsplan och kanalstrategi kopplat till hur man framgent bör arbeta med kommunikationen.

Ett första steg i resan mot förbättring var att digitalisera den befintliga, tryckta utbildningskatalogen. Vi skapade därför en digital version av vårens katalog som tillgängliggjordes på Lärvuxs befintliga webbplats. Vi gjorde även en filmbaserad intervju med en av Lärvuxs nuvarande elever, i vilken vi lyfte fram upplevelsen och glädjen kopplad till att studera på Lärvux.

Idén med filmen var att inspirera andra med inlärningssvårigheter och förmedla att de också har möjligheten att förverkliga sina drömmar och få rätt verktyg att utvecklas.

Filmen kommer att användas i digital kommunikation framöver och så småningom på Lärvuxs nya webbplats.

Utöver den externa kommunikationen har vi även genomfört insatser som stödjer Lärvux-teamets egna kommunikativa förmåga för att kunna driva insatser utifrån kundresan och kunna skapa kreativ kommunikation och nya samarbeten.

Samarbetet är än i sin linda och fler kommunikationsinsatser och aktiveringar kommer genomföras under året – så håll utkik i våra kanaler framöver!

Tillbaka till nyhetssidan