Hur omvandlar man insikter till affärsmöjligheter?

2019-12-05
 — 
3 min read
Featured Image

För några veckor sedan närvarade vår strateg Marie Karlsson på affärsforumet Next insight och inspirerade deltagarna med en workshop på ämnet insikter och trendanalys. Next Insights fokus är att djupdyka i trender och omvärldsbevakning och riktar sig till ledande positioner inom västsvenskt näringsliv.

Hej Marie! Berätta lite mer om vad workshopen handlade om.

Under workshopen gav vi konkreta tips och verktyg på hur man kan gå till väga för att omsätta trender till affärsmöjligheter i den egna verksamheten. Vi pratade även om de vanligaste fallgroparna som bidrar till att företags insiktsarbete inte alltid görs på ett bra sätt. Det var en fartfylld eftermiddag där vi satte drygt 30 personer i praktiskt arbete med målet att de själva skulle kunna ta med övningar hem till den egna verksamheten.

Varför är det här ett viktigt ämne?

Detta är viktigt då det finns outnyttjade möjligheter och arbetssätt att nå och engagera målgrupper på som vi vet ökar våra kunders affär. Det mest allvarliga är företags oförmåga att förändra sig i takt med omvärldens förändring och utveckling – och det kan få stora konsekvenser snabbt. Ofta beror detta på att man bara involverar ett fåtal medarbetare i arbetet med omvärldsanalyser. Då blir det svårt att applicera det dagligen.

Utifrån mitt perspektiv som strateg och beteendevetare på en kommunikationsbyrå ser jag dagligen bristen på insikter om mina kunders omvärld och inte minst beteenden i relation till de största trenderna vi har. Man har bra koll på sin försäljning och i bästa fall marknadsandelar. Har man fördjupade analyser så görs de bästa fall varje år. Då är de analyserna många gånger redan passé. En annan del är att man inte har anpassat sitt insiktsarbete utifrån den totala upplevelsen av varumärket före, under och efter kontakten med varumärket.

Här kommer Maries tre bästa tips på hur man som företag omvandlar insikter till affärsmål:

1. Odla en förändringsbenägen kultur

Om alla i organisationen förändrar sig med utgångspunkt i kunskap från omvärlden kan ert företag inta rollen som förnyare och förebild. En värderingsstyrd och insiktsdriven kultur kring förändringsarbetet slår modeller och avdelningar. Ägna tid åt att förstå hur era kunder förändrar sitt beteende och hur dessa leder till nya behov i dag och i framtiden, inkludera alla på företaget i diskussionen.

2. Ha koll på megatrender

Megatrender är utvecklingsstyrkor som påverkar affärer, ekonomier, samhällen, kulturer och folks liv i stort. Dessa trender definierar vår framtida värld och styr förändringshastigheten. De har olika betydelser och effekter för olika branscher, företag och individer. Några exempel på megatrender är globaliseringen, den åldrande befolkningen, mobiliteten och hållbarhetsfrågan. Eller inte minst digitaliseringen, som är inne på sin tredje våg i och med IoT (Internet of Things).

3. Skapa Sense of urgency – en känsla av allvar och angelägenhet

Vänta inte med att ständigt fråga er själva hur ni kan göra för att omsätta trender på kort och lång sikt. Ingen trend är för irrelevant eller svår att övervinna. Att stå still är att röra sig bakåt.


Om ni inom er organisation adresserar dessa frågor för sällan är risken stor att ni inte kommer ha ett existensberättigande om ett par år. Och om inte alla är involverade i insiktsarbetet och dess möjliga effekter kommer förändringskraften i företaget inte vara lika stark som den hade kunnat vara.

Vill du veta mer om modeller och verktyg att använda sig av för att omsätta insikter och trender till nya affärsmöjligheter, eller vill du inspirera din marknadsavdelning eller ledningsgrupp att ta nästa steg?

Tillbaka till nyhetssidan

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Kontakta oss
Kaserntorget 6 
411 18 Göteborg
031-755 88 00

Kontakta oss
Kaserntorget 6 
411 18 Göteborg
031-755 88 00

Meny
Våra jobb

Om oss
Nyheter
Kontakt

Meny
Våra jobb

Om oss
Nyheter
Kontakt

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Följ oss på
Facebook
LinkedIn

Proud member of
More Alliance

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy