Vägen mot din första storytelling-succé

2020-09-09
 — 
7 min read
Featured Image

Bygg varumärke och stärk kundrelationer med en god historia

Att berätta historier har varit en del av människans natur sedan vi tog de första vacklande stegen utanför våra grottor och ut i det okända. Genom berättelser delar vi våra livshändelser och erfarenheter, skapar mening, sammanhang och formar vår identitet. Och eftersom vi har berättat historier sedan urminnes tider har våra hjärnor lärt sig att älska en god historia – de kilar sig helt enkelt fast i minnet.

Studier visar faktiskt att information som är del av berättelser är betydligt enklare att memorera. Psykologen Jerome Bruner påstår att det är 22 gånger mer sannolikt att komma ihåg en faktauppgift om den har vävts in i en historia. Forskningen talar sitt tydliga språk. Men som om vetenskap inte vore tillräckligt övertygande följer här ett citat från en klok och älskvärd karaktär från fantasyserien Game of Thrones:

”What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories. There’s nothing more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it.”

– Tyrion Lannister

Så, den naturliga följdfrågan är kanske hur företag och varumärken kan nyttja historieberättandets kraft för att stärka sin egen berättelse och skapa närmare relationer med sina kunder och målgrupper. Vi har samlat några matnyttiga insikter kring hur du kan nyttja historieberättande – eller storytelling, som det så fint kallas på branschspråk – för att bygga ett varumärke som era kunder vill interagera och förknippas med. Inte bara för att de gillar det ni säljer eller gör – men för att de gillar era berättelser.

Fem byggstenar för en bra berättelse

Ja, hur skiljer sig en bra berättelse från en mindre bra, och hur kan man använda berättartekniker i sin kommunikation för att skapa intresse och engagemang hos mottagaren? Svaret på den frågan varierar naturligtvis beroende på vem man frågar, men det finns trots allt ett par byggstenar som är gemensamma för alla bra historier som någonsin har berättats.

En bra berättelse är alltid:

  • Underhållande: Bra berättelser är underhållande, engagerande och gör mottagaren nyfiken på vad som kommer härnäst.
  • Utbildande: Bra berättelser väcker intresse och tillför någonting till mottagarens kunskapsbank.
  • Universell: Bra berättelser går att relatera till och skapar igenkänning i form av känslor och erfarenheter som de flesta människor har upplevt.
  • Organiserad: Bra berättelser följer en koncis och kärnfull struktur som hjälper till att förmedla kärnbudskapet och gör det lätt för mottagaren att ta till sig det.
  • Minnesvärd: Bra berättelser är alltid minnesvärda och fastnar i mottagarens medvetande – oavsett om det är genom intriger, humor eller inspiration.

Vad bör en bra berättelse innehålla?

De fem punkterna som nämns ovan är avgörande för att skapa en minnesvärd historia som mottagaren kommer ihåg. Men det slutar inte där. För att berättelsen ska bli livskraftig, medryckande och helst av allt oförglömlig, behövs ytterligare tre dramaturgiska komponenter – oavsett vad för typ av historia du vill berätta. 

Karaktärer:

Alla berättelser behöver åtminstone en karaktär. Denna karaktär är bryggan mellan dig som historieberättare och mottagaren. Karaktären behöver inte alltid vara en faktisk person. Som företag och varumärke kan tjänsten eller produkten man säljer antingen fungera som berättelsens karaktär, eller vävas in på ett naturligt sätt för att underlätta/stötta huvudkaraktärens framfart i berättelsen. Huvudsaken är att man som mottagare kan sympatisera med, eller till och med se sig själv i karaktären. Då är sannolikheten högre att man blir intresserad av det ni som företag har att erbjuda.

Konflikt:

Konflikten är lektionen om hur karaktären övervinner en utmaning. Konflikten är en viktig dramaturgisk pusselbit i berättelsen då den framkallar känslor och knyter an till mottagaren genom upplevelser som går att relatera till. Kraften i berättelsen ligger i det ni förmedlar och undervisar. Om det inte finns någon konflikt i berättelsen, är risken att den inte blir lika slagkraftig.

Vändpunkt:

Alla bra berättelser har en vändpunkt, men det behöver inte alltid vara en lycklig eller bra sådan. Vändpunkten bör däremot knyta ihop berättelsen, bidra med ett sammanhang kring karaktären och konflikten och slutligen ge mottagaren en uppmaning eller lärdom.

Nu vet du vad en bra berättelse bör vara och innehålla. Nedan följer några tips på hur ni faktiskt kan gå tillväga för att skapa en intresseväckande berättelse som er målgrupp sent kommer glömma!

Fem tips på hur du skapar en fängslande berättelse

Historieberättande är en konst. Likt all konst krävs kreativitet, vision, färdighet och kanske viktigast av allt: träning. Helt enkelt en process som underlättar skapandet av berättelsen. Speciellt viktig är denna process för företag och varumärken, som inte sällan har en uppsjö av fakta, data och budskap de vill förmedla i en kärnfull berättelse. Här uppstår den riktiga utmaningen. Så var ska man börja? Här kommer fem tips som hjälper dig på vägen mot din första storytelling-succé.

1. Bestäm syftet med berättelsen

Innan du gör någonting annat bör du ha klart för dig vad du vill att berättelsen ska förmedla till mottagaren: vad ska den veta, känna, göra? Är syftet att uppmana till handling? Ska berättelsen uttrycka något om er som företag eller belysa era värderingar? Vill ni att berättelsen ska bygga sammanhållning med er målgrupp eller utbilda dem i något specifikt? Genom att formulera ett tydligt syfte skapar ni en riktkurs för såväl berättelsen som kärnbudskapet.

2. Rikta dig till rätt målgrupp

Vem vill höra er berättelse? Vem kommer att gynnas och svara starkast på den? För att skapa en övertygande berättelse måste du förstå din målgrupp och veta vilka som kommer ta emot er berättelse på bästa sätt. Är berättelsens syfte tydligt bör detta vara glasklart.

3. Var autentisk

Låt berättelsen förmedla vilka ni är som företag och varumärke. Tydliggör era värderingar och väv in dessa i berättelsen om det faller sig naturligt. Har ni ingen revolutionerande företagshistoria gör ni bäst i att inte försöka hitta på en. En genuin berättelse kommer landa bättre hos mottagaren än en påhittad historia.

4. Involvera mottagaren i berättelsen

Ett ganska simpelt men effektivt knep för att förhöja känslan av igenkänning i er berättelse är att fokusera mindre på er själva som företag, och mer på era kunder/målgrupper. Använd berättelsen för att belysa hur ert företag har en positiv inverkan på era kunder, t.ex. genom att skildra hur er produkt eller tjänst skapar nytta i deras vardag eller liv.

5. Välj rätt format

Er berättelse kan anta olika former beroende på vad syftet med den är. Vissa historier berättas bäst i text, exempelvis via artiklar, blogginlägg eller böcker. Andra berättelser lämpar sig bättre i ett rörligt format genom t.ex. en film eller animation som ni kan dela i era sociala medie-kanaler och på er webbplats. Några berättelser kanske är bäst att lyssna på, t.ex. via en presentation eller podcast. Vilket uttrycksmedel/medium du väljer avgörs både av vad för typ av berättelse det är ni vill berätta och av vad ni har för resurser.

Storytelling är ett kommunikativt verktyg som tar tid att bemästra, och ingen berättar en perfekt historia första gången. Men om du har läst hela vägen hit har du förhoppningsvis lärt dig lite mer om hur du kan nyttja storytelling för att bygga ert företags varumärke och stärka relationen till era kunder.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!