Tre digitala trender 2021

2020-12-02
 — 
4 min read
Featured Image

2021 närmar sig med stormsteg, och lämnar efter sig ett mycket annorlunda år. 2020 har öppnat upp våra vyer för hur viktigt det är med det fysiska mötet, men också hur viktigt digitala lösningar är när vi inte kan träffas. Att ha koll på de digitala förutsättningarna har aldrig varit så viktigt som nu. För att rusta dig och ditt företag för det kommande året, har vi från vårt senaste webinar ‘Hur ska ditt företag agera digitalt 2021?’ med Max Wimnell, gjort en kort sammanfattning av de tre viktigaste förändringarna att ha koll på!


1. Sök – från källor till direkta lösningar

När du planerar innehåll på din hemsida, för att driva trafik, fokusera på vilka problem din målgrupp kan tänkas ha och vilja lösa. 

I sökmotorer som Google kan vi nämligen se en dramatisk förändring i deras sökresultat. Förut hamnade relevanta artiklar högst på sidan utifrån den gjorda sökningen, för att sedan länka vidare till det fulla innehållet. Numera lyfter Google istället fram svaret och lösningarna direkt i sökresultatet genom ‘utvalda utdrag’, utan att sökaren behöver klicka sig vidare för att få svar på sin fråga. Så kallade ‘zero click searches’. På så sätt premierar Google den sida som på bästa sätt lyckats svara på frågan. Med detta i åtanke kan du öka dina chanser att det blir just din sida som syns högst upp!

2. Sociala medier – satsa på rörligt och försäljning!

Fortsätt satsa på rörligt material!
Det började med Snapchat, och fortsätter nu med TikTok som med storm tagit över sociala medier det senaste året. Det vi syftar på är de mycket korta och mobilanpassade videoklipp som drivit innehållsutvecklingen under 2020. Det man har kunnat se är att 10-15 sekunders långa klipp, har skapat ett högt engagemang och anammas nu av flera olika medier. Den digitala trenden vi ser inför 2021 är således en förlängning av detta. Därför är det allt viktigare för företag och varumärken anpassa sig efter det så kallade TikTok-formatet när det är dags att planera och styra upp innehåll för sociala medier. Det är också viktigt att komma ihåg att vi ser att denna trend kommer gälla alla målgrupper, inte bara den yngre. Något som Instagram och Linkedin redan förberett sig på med funktionerna ‘reels’ respektive ‘stories’.  

Driv försäljning direkt från Instagram! 
Instagram har länge gjort det möjligt för företag att visat upp sina varor i flödet, för att sedan länka vidare kunden till e-handelsbutiken där köpet kan slutföras. Med den nya försäljningsfunktionen, kan köp istället göras direkt via Instagram utan att kunden navigeras vidare till webbplatsen och därmed rycks ur sitt sammanhang. Genom att utnyttja denna funktion, sänks trösklarna och skapar en bekvämare köpresa. 

Det må kännas främmande nu, att driva försäljning på Instagram. Speciellt om ditt företag idag inte jobbar aktivt med sociala medier. Men det som går att spå kring framtiden, är att det kommer bli allt vanligare och viktigare att göra det lättillgängligt för sina kunder att handla. Samtidigt kommer medierna själva driva på denna utveckling, då det ligger i deras intresse att hålla kvar användarna på plattformarna. 

3. Lita på att algoritmerna gör jobbet!

I takt med att sociala medier allt mer blivit en central del i företags kanaler för annonsering, har möjligheterna att nå sin målgrupp ökat avsevärt tack vare datadriven annonsering. Om vi förut valde ut vem våra annonser skulle nå, manuellt, kan vi idag låta algoritmerna göra jobbet och optimera resultatet automatiskt. Kraven som ställs på dig som annonsör, är att du nu måste bli bättre på att fastställa ett tydligt mål och syfte för annonserna. När du väl fastställt detta kan algoritmerna (på ex Facebook) driva dina kampanjer på ett målstyrt vis.

Men det är också viktigt, att som annonsör följa upp och mäta den datan som de sociala medierna genererar, på ett så strukturerat sätt som möjligt.


Med dessa digitala strömningar i åtanke, och insikten om att villkor och förutsättningar ständigt förändras och utvecklas, är det viktigt att ha en långsiktig strategi för sin övergripande kommunikation. För att jobba med sitt varumärke i digitala medier, krävs det också en tydlig målsättning över vad man önskar åstadkomma med den digitala närvaron.

Även om dessa nämnda trender inte känns applicerbara på din verksamhet i dagsläget, är det viktigt att ha med sig vad som kommer påverka kunders beteenden och preferenser kring innehåll. Denna kännedom skapar i sin tur förutsättningar för ditt varumärke att förflytta sig i linje med aktuella strömningar, och anta ett långsiktigt förhållningssätt.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow