Vår kund Ramirent jobbar bland annat med att hyra ut byggutrustning vilket är i fokus i den här lätt humoristiska säljkampanjen.

I Sverige står byggsektorn för en betydande del av koldioxidutsläppen. Dessa måste ner. Ett sätt att minska nivåerna är att hyra byggmaskiner istället för att köpa och då är Ramirent en utmärkt samarbetspartner att vända sig till. Förutom att tillhandahålla byggmaskiner, ställningar, liftar och allt annat som behövs för byggprojektet, erbjuder man även utbildningar och tjänster som ökar effektiviteten och säkerheten i projektet vilket även detta bidrar till en bättre hållbarhet.

I den här kampanjen var det fokus på uthyrningen av byggmaskiner. Anslaget är lättsamt humoriskt vilket är genomgående i företagets mer säljande kampanjer. Den gick i sociala medier och som filmer på Ramirents kundcentrer.