Vårt samarbete med Näringslivsenheten på Region Halland har vidareutvecklats till att i detta projekt satsa på att få fler företag att etablera sig sin verksamhet i Halland.

Under konceptet Nothing but possibilities är målet att tydligt positionera Halland som en intressant region att driva verksamhet i.  Filmen vi skapat tillsammans med filmarna Lautrup Media i Varberg syftar till att förmedla den speciella känsla av livsbalans och innovationskraft som finns i Hallands näringsliv.

investinhalland.com kan du läsa mer om företagare som berättar, hårda tillväxtfakta och mjuka värden som gör Halland till bästa livsplatsen. Första digitala pilotkampanjen för Invest in Halland går just nu på Facebook/Instagram till utvald målgrupp i relevanta regioner.

Se filmen för Invest In Halland
Besök investinhalland.com

Tillbaka till nyhetssidan