Semestern är snart ett minne blott och det är återigen dags att kavla upp ärmarna och dyka huvudstupa ner i höstens projekt! För oss som jobbar med marknadsföring, försäljning och kommunikation innebär det nya mål och resultat som ska uppnås. Men var börjar man egentligen? Här kommer fem tips på vinnande marknadsinsatser som kommer ge dig en bra start på hösten.

1. Utgå ifrån varumärket och kundresan

Vad är unikt och särskiljande för ert företag, erbjudande eller er produkt? Definiera kundlöftet och hur varumärkets personlighet och position skiljer sig från era konkurrenters – koppla slutligen allt till kundresan.

2. Definiera mål, målgrupper och sätt förväntningar

Vad vill ni säga, till vilka vill ni säga det och varför vill ni säga det? Tänk långsiktigt, även om du agerar i steg. Definiera målen och sätt förväntningar på satsningen utifrån dessa.

3. Mät rätt och optimera mera

ROI, KPI:er eller CTA:s – vad kan vi definiera som mått för framgång? Hur kan vi justera och optimera insatsen agilt – under pågående process?

4. Håll koll på hela kedjan

Se till att insatserna är förankrade i hela organisationen och att varje avdelning på företaget förstår vad de behöver göra för att stötta målen. Kanske behöver kundtjänstavdelningen utbildas i ett nytt sätt att bemöta kunder, eller säljarna informeras om ett ny tjänst/produkt ni erbjuder? Få med alla på banan och skapa samsyn!

5. Följ upp och utvärdera

Nåddes önskad effekt i relation till uppsatta mål? Ja, nej, varför? Hur kan vi använda statistiken för att tillföra mervärde och ha ännu bättre kundperspektiv framöver?


Behöver du komma på banan med höstens marknadsinsatser?

Tillbaka till nyhetssidan