Platsutveckling med fokus på särskiljning och samverkan

2023-12-01
 — 
4 min read
Featured Image
I en värld där resandet har blivit en livsstil och upplevelser är valutan som räknas har det blivit viktigare än någonsin att särskilja sig och samarbeta för att hitta nya sätt att skapa bra destinationsmarknadsföring. Marie Karlsson, kundansvarig och strateg hos oss på Start Communication, var med och ledde ett arbete som gjordes tillsammans med näringslivsavdelning på Region Halland som just handlade om detta, att lyfta Hallands städer.

Detta arbete blev ett lyckat exempel på hur strategin som togs fram kunde framhäva städernas unika karaktär utan att konkurrera ut varandra, men samtidigt hålla ihop den röda tråden och främja hela regionen som destination. Detta under det tidigare framtagna helhetskonceptet Coastal Living (som du kan läsa mer om här.)

”Arbetsmetoden är flexibel och skalbar, men framför allt har den skapat samverkan på riktigt och blivit ett sätt att komma framåt i processen. Och det hade vi aldrig lyckats med om det inte vore för det täta samarbetet mellan varje part.”

Resultatet blev som tänkt, men framför allt blev vägen dit väldigt bra.

”Framgången med detta arbete är helt klart samarbetet mellan alla parter och hur vi tillsammans lyckats ta fram en hållbar, skalbar och lättillgänglig arbetsmetod och kommunikativ plattform, för att enkelt kommunicera och paketera övriga städer,” säger Marie Karlsson.

Genom att inte ta sig an uppdraget på ett traditionellt sätt bildades nya möjligheter för ett lyckat lagarbete.

”Tillsammans med näringslivsavdelningen på Region Halland skapade vi en skräddarsydd arbetsgrupp, med handplockade specialister från vardera team,” fortsätter Marie.

Att hitta det unika i varje plats

Att marknadsföra en plats handlar om att berätta en historia som engagerar och lockar människor till nya upplevelser. Det kräver en fördjupad förståelse för platsens historia, kultur, natur och unika fördelar. Varberg, Falkenberg och Halmstad blev de tre första städerna som vi tog oss an att arbeta med.

”Tillsammans med destinationsutvecklarna och städernas marknadschefer började vi arbetet med att förstå varje stads identitet och tillgångar. Det här gjorde vi genom kreativa workshops där varje stad bland annat fick möjlighet att sälja in vad som är bäst med just deras destination i form av en pitchpresentation,” säger Marie.

En av personerna som var med under denna process var Marcus Andreasson, Marknadschef på Halmstads kommun.

”Pitchpresentationen var en väldigt spännande och rolig del i arbetet och frågorna vi fick på förhand var oerhört engagerande. Att kunna prioritera tid och reflektera över hur vi vill lyfta Halmstad och skapa det där mötet mellan internationellt och nationellt var väldigt givande,” säger Marcus.

Att genomföra dessa workshops tidigt i arbetsprocessen var avgörande för att skapa en öppen dialog och förståelse för varje stads unika själ. Efter presentationerna fortsatte arbetet med att hitta särskiljning mellan städerna i form av djupgående intervjuer.

”Det var väldigt värdefullt att intervjuerna genomfördes. De bidrog till en djupare förståelse från båda håll så att det blev enklare att hitta en tydlig särskiljning,” säger Marcus.

I stället för att skapa vinnare och förlorare bland städerna, fokuserades det på att identifiera vad som gjorde varje stad unik och hur de kunde komplettera varandra. Detta blev sedan grundpelarna för den kommunikationsstrategi som togs fram. Samarbetet byggde en gemenskap som inte bara gynnade enskilda städer, utan som också skapade större synergier i hela Halland.

En framtidssäker arbetsmetod

Resultatet blev ett helt nytt sätt att arbeta med stadsguider och ett mer lättillgängligt sätt att uppleva platserna. Men framför allt ett sätt att binda ihop regionen vida destinationsutvecklarna för varje stad.

”Den arbetsmetod vi utvecklade har inte bara lyft de städer som blev först ut, den har skapat en plattform och ett ramverk som är enkelt att använda för framtida platspositionering. Genom att använda samma principer och anpassa dem till varje plats unika karaktär, kan nya städer enkelt inkluderas i strategin utan att riskera att konkurrera ut varandra. Arbetsmetoden är flexibel och skalbar, men framför allt har den skapat samverkan på riktigt och blivit ett sätt att arbeta tillsammans och komma framåt,” avslutar Marie.

Ta del av stadsguiderna här. Och vill du prata platsvarumärke och destinationsutveckling med oss? Hör av dig till marie.karlsson@startcommunication.com

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow